MIND005

คิดจะเป็นผู้นำ ต้องเก่งคน

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

5.0
(48)

อธิบายการสร้างความสำเร็จของคนแต่ละคนต้องมี 4 เก่ง คือ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และเก่งดำเนินชีวิต พร้อมมีตัวบ่งชี้วัดความเป็นผู้นำ

คำอธิบายหลักสูตร

อธิบายการสร้างความสำเร็จของคนแต่ละคนต้องมี 4 เก่ง  คือ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และเก่งดำเนินชีวิต พร้อมมีตัวบ่งชี้วัดความเป็นผู้นำ พร้อมขั้นตอนในการพัฒนาตัวเพื่อให้เป็นผู้นำที่เก่งคน


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักธุรกิจ สมาชิกซัคเซสมอร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป


ระดับเนื้อหา

  • ระดับต้น (Beginner)
  • ระดับกลาง (Intermediate)
  • ระดับสูง (Advance)

การรับวุฒิบัตร

เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนทั้งหมด


หมวดหมู่
2 หัวข้อหลัก

CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง Mindset เพื่อความสำเร็จ นักบริหาร นักวางกลยุทธ์ นักพัฒนา นักเขียน นักสร้างแรงบันดาลใจ โดยถ่ายทอดแนวคิดการสร้างชีวิตผ่านการสอนสัมมนาระดับ World Class โดยใช้ศาสตร์ NLP ซึ่งเป็นการดึงศักยภาพตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ประสบความสำเร็จ และยังเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร MIND TRANSFORM พลังความคิดเปลี่ยนชีวิต ซึ่งได้ช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมาแล้วทั่ว AEC มากกว่า 200,000 คน

5.0

คะแนนหลักสูตร
96%
4%
0%
0%
0%
Loading...
กำลังโหลด...

ประกอบด้วย

14 นาที วิดีโอการเรียน
1 หัวข้อ
วุฒิบัตร

ประกอบด้วย

14 นาที วิดีโอการเรียน
1 หัวข้อ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...